Formy płatności:

·         przelew klasyczny na rachunek nr: 18102045800000140201801737

·         szybki przelew – Przelewy 24

·         płatność gotówką (za pobraniem)

Formy dostawy:


·         Kurier DHL

Koszty wysyłki

 

płatność gotówką

płatność przelewem

Kurier DHL 29,00 zł 24,60 zł

Kurier DHL

paczka niestandard

77,00 zł 73,80 zł

 

Wyciąg z Regulaminu

§ 3. Płatności1. Kupujący może dokonać płatności w jednej z następujących form wybranych w trakcie składania zamówienia:

a. Płatność przy odbiorze za pobraniem.

     W przypadku wybrania płatności za pobraniem, do ceny towaru należy doliczyć kwotę prowizji za odebranie ceny i przekazanie jej Sprzedawcy, pobieranej przez przewoźnika. Kwota prowizji podawana jest podczas składania zamówienia oraz w mailu, o którym mowa w § 2 punkt 8 i 9.

b. Płatność przelewem na rachunek Sprzedawcy.

     W przypadku wybrania tego sposobu, Kupujący przelewa obliczoną w koszyku kwotę na rachunek bankowy Sprzedawcy: 18102045800000140201801737

Przy wybraniu takiej opcji zamówiony towar jest zarezerwowany dla Kupującego przez 5 dni od dnia potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia (§ 2 punkt 8 i 9). Jeśli w tym terminie rachunek bankowy Sprzedawcy nie zostanie uznany odpowiednią kwotą, rezerwacja wygasa.  Sprzedawca zastrzega możliwość wykonania po upływie 5 dni od dnia potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia (§ 2 punkt 8 i 9) połączenia telefonicznego na podany przez Kupującego numer telefonu, w celu przypomnienia o dokonanej rezerwacji, przy czym nie jest to obowiązkiem Sprzedawcy. W takim przypadku rezerwacja wygasa po upływie kolejnych 5 dni od wykonania połączenia telefonicznego.

c. Płatność z wykorzystaniem usługi Przelewy24.pl - jeśli dostępna

W przypadku wybrania formy płatności z wykorzystaniem usługi Przelewy24.pl, Kupujący kierowany jest do serwisu odpowiadającego za dokonanie płatności przelewy24.pl. Systemy kart płatniczych, z wykorzystaniem których możliwe jest dokonywanie płatności, wskazane są w Sklepie, w miejscu dokonywania wyboru sposobu płatności. Ten sposób płatności nie dotyczy zamówień składanych telefonicznie. Serwis przelewy24.pl umożliwia dokonanie płatności za pomocą szybkiego przelewu z wybranych polskich banków lub za pomocą karty płatniczej. Obsługę płatności internetowych udostępnianych w ramach Serwisu (w tym rozliczenia transakcji) prowadzi operator płatności internetowych, PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000347935. Płatności za pośrednictwem systemu płatności mogą dokonywać wyłącznie osoby uprawnione do posługiwania się danym instrumentem, z wykorzystaniem którego następuje realizacja płatności. Kupujący, po zatwierdzeniu formularza transakcji w Sklepie i wybraniu formy płatności, za pośrednictwem systemu płatności (przelewy24.pl), jest automatycznie przekierowywany na stronę przelewy24.pl. Na stronie przelewy24.pl Kupujący wybiera:

- bank, w którym znajduje się rachunek bankowy, z którego dokona przelewu i zostaje przekierowany na stronę wybranego banku, w celu zalogowania się do swojego konta i dokonania płatności (w przypadku płatności przelewem internetowym);

- kartę płatniczą, przy użyciu której dokona płatności i zostaje przekierowany na stronę internetową centrum autoryzacyjno-rozliczeniowego obsługującego daną kartę płatniczą (w przypadku płatności dokonywanych przy użyciu karty płatniczej).

d. Płatność gotówką przy odbiorze osobistym.

Możliwe jest wybranie opcji osobistego odebrania zamówionego towaru od Sprzedawcy.

2. Płatność uznaje się za dokonaną z chwilą uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

3. W przypadku, kiedy Kupujący zamówi towar, który planuje odebrać za okres dłuższy niż tydzień, i chce, żeby Sprzedawca go zarezerwował dla Kupującego, Kupujący w oknie „Informacje dodatkowe” wpisuje, kiedy chce odebrać towar. Strony dokonują dalszych ustaleń dotyczących odbioru towaru pocztą elektroniczną lub telefonicznie. W takim przypadku Sprzedawca wymaga płatności za pobraniem (ust. 1a) lub przelewem na rachunek Sprzedawcy (ust. 1b).

§ 4. Transport


1. Sprzedawca nadaje przesyłkę z zamówionym towarem do Kupującego w terminie od 2 do 5 dni po dniu uznania rachunku bankowego Sprzedawcy w przypadku, kiedy Kupujący korzysta z przelewu na rachunek bankowy Sprzedawcy, jako formy płatności za zamówiony towar.  W przypadku płatności za pobraniem Sprzedawca nadaje przesyłkę z zamówionym towarem do Kupującego w terminie od 2 do 5 dni od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę.

2. Zamówiony towar dostarczany jest na adres Kupującego wskazany podczas składania zamówienia.

3. Dostawa realizowana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Dostawa następuje wyłącznie w dni robocze.

5. Sprzedawca dokonuje wysyłki za pośrednictwem przewoźnika (firmy kurierskiej) - przesyłką kurierską albo przesyłką kurierską za pobraniem.

6. Wraz z towarem Kupującemu dostarczany jest dowód sprzedaży towaru. Na życzenie Kupującego Sprzedawca doręcza Kupującemu fakturę.

7. Możliwe jest osobiste odebranie zamówionego towaru pod adresem:
Parcela 61 Nowy Dwór, 96-115 Nowy Kawęczyn

8. Odbiór przesyłki należy potwierdzić podpisem na dokumentach przedłożonych przez kuriera.

9. Prosimy o sprawdzenie stanu przesyłki pod względem ubytków lub uszkodzeń przesyłki w momencie dokonywania odbioru przesyłki. Jeżeli to możliwe, prosimy także o sprawdzenie zawartości przesyłki pod względem ubytków lub uszkodzeń oraz zgodności ilości towarów z zamówieniem. Wszelkie zastrzeżenia odnośnie stanu przesyłki prosimy opisać w protokole lub na liście przewozowym w obecności kuriera. Sprawdzenie stanu przesyłki i spisanie protokołu pomoże ustalić ewentualną odpowiedzialność przewoźnika za stan przesyłki (choć nie jest warunkiem złożenia reklamacji).

10. Jeżeli po odebraniu przesyłki ujawniono ubytek lub uszkodzenie niedające się z zewnątrz zauważyć przy odbiorze, prosimy niezwłocznie, nie później, niż w ciągu  5 dni od przyjęcia przesyłki zgłosić reklamację. Reklamację można zgłosić zarówno do przewoźnika (firmy kurierskiej), jak i Sprzedawcy.

11. Sprzedawca rozpatrując reklamację dotyczącą ubytków lub uszkodzeń w transporcie może poprosić Kupującego o załączenie zdjęć uszkodzonego towaru oraz innych informacji pozwalających rozpatrzyć reklamację. Współpraca Kupującego ze Sprzedawcą w kwestii zgłaszania i rozpatrywania reklamacji może pomóc w ustaleniu ewentualnej odpowiedzialności przewoźnika (firmy kurierskiej) za uszkodzenia towaru. Przesłanie zdjęć uszkodzonego towaru i innych informacji, o których mowa w niniejszym punkcie, nie stanowi warunku rozpatrzenia reklamacji.